دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٧٣٥
لایک
لایک
٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We very much appreciate your help with this matter.
دیدگاه
٢٤

ما از کمک شما در این مسئله بسیار متشکریم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.