دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٥٧١
لایک
لایک
١٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

نقض مقصود

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

در حقوق ( غالبا در حقوق تجارت ) : مزوِر : جاعل مزوَر : سند مجعول ، جعلی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

شراکت در نفع و ضرر در کلیه ی امور زندگی از قبیل اتفاقات و معاملات و . . . که از نظر فقه حکم آن بطلان است.

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

متخطی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

مبلغی که در بدو قرارداد ملک تجاری ، مستاجر به موجر می پردازد. آثار آن : حق تقدم در اجاره مجدد و ادامه اجاره ایجاد امنیت شغلی مستاجر

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.