برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن بنی‌طبا

دانشجوی طب
دانشگاه ایران
علاقه مند به زبان انگلیسی و دنیای شگفت انگیز و پیچیده ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوستان توجه کنید که خرد جمعی میشه wisdom of the crowd و ترجمه مناسبی برای common sense نیست (در جواب اقای صادق جباری که این ترجمه رو پیشنهاد داده بود ... ١٣٩٩/٠٣/١١
|

2 من متوجه نمیشم چرا ابادیس اینو "بی شفقت" و "سنگ دل" معنا کرده ؟ ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

3 قابل چشم پوشی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

4 آزمایش نظری
(آزمایشی که به صورت واقعی و عملی انجام نمی شود)
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

5 رمزآلود، رازآلود ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

6 (( پا را از گلیم خود درازتر کردن ))
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

7 با توجه به معنای انگلیسی ( continuing without pause or interruption) :
بی وقفه
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

8 dominating or embracing all else
غالب، حاکم،
سراسری
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

9 سرگردان شدن ، رها شدن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

10 با توجه به معنای انگلیسی : غیرقابل درک ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

11 فقدان آن، کمبود آن ١٣٩٩/٠١/٢١
|

12 طنز پرداز ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

13 غذاهایی که در رستوران موجود هست

"the food available or to be served in a "restaurant or at a meal
١٣٩٨/١٢/٢٥
|

14 قابل پیش‌بینی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

15 عذاب‌آور ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

16 این قید دو تا معنی می‌تونه داشته باشه :
۱- به میزان کم یا متوسطی
۲- بسیار زیاد، کاملا
این که کدوم یک از این معنی ها درسته بستگی به ساختار ج ...
١٣٩٨/١٢/١٩
|

17 الهه طبیعت ١٣٩٨/١٢/١٢
|

18 مشخص شد، معلوم شد ١٣٩٨/١٢/١٢
|

19 مغز آدم سوت می کشه !
( از اونجایی که این یه کلمه غیررسمیه به نظرم ترجمه هایی مثل "شگفت انگیز" نمی تونه حق مطلب رو ادا کنه !)
١٣٩٨/١٢/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 embody
• Words embody thoughts and feelings.
• کلمات دربردارنده افکار و احساسات هستند (ترجمه ساده تر : کلمات نشان دهنده افکار و احساسات هستند)
١٣٩٨/١٢/١٤
|