محسن احمدیانی

محسن احمدیانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaccreditation١١:٠٣ - ١٣٩٦/١١/١٢تخصیص اعتبارات ( مالی ) گزارش
14 | 1
scrutiny١٠:٤٣ - ١٣٩٦/١١/١٢تعمقگزارش
18 | 0
defibrillator١٥:٤٦ - ١٣٩٦/١١/١١الکتروشوک ( قلبی )گزارش
53 | 0
costly١٤:٥٢ - ١٣٩٦/١١/٠٩زیانبارگزارش
44 | 1
intruder١٠:٣٨ - ١٣٩٦/١١/٠٨پارازیت گزارش
23 | 3
enterprise١٣:٤٥ - ١٣٩٦/١١/٠٥شاهکارگزارش
32 | 3
rugged١٣:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٠٥ضدضربهگزارش
28 | 1
interface apparatus٠٩:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/١٥ماشین آتش نشانی شهری گزارش
2 | 0
unsurprisingly١٢:١١ - ١٣٩٦/١٠/١٣مطابق انتظار، مسلماًگزارش
55 | 1
generalist٠٩:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/١٣همه فن حریف، همه چیز دانگزارش
23 | 1
brushless١٠:٤١ - ١٣٩٦/١٠/١١بدون جاروبکگزارش
34 | 1
standpipe١٤:٤٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٢لوله آب آتش نشانی گزارش
9 | 0
counter flashing١٣:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠Counter - flashing is designed to prevent moisture from entering behind the vertical flange of headwall or sidewall flashing گزارش
2 | 0
flashing١٣:٥٢ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠آب بندی گزارش
7 | 1
measures١١:٥٨ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠اقداماتگزارش
156 | 2
build up١١:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠تجمع ( آب )گزارش
64 | 0
build up١١:٣٢ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠افزایش گزارش
30 | 1
provisions١١:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠اقداماتگزارش
12 | 0
sump١٠:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠حوضچه، گودال، محل سرریز مایعات ( آب، روغن و . . . ) ، پیتگزارش
7 | 0
entailment١٣:٢٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٩همراه کردن جمعی با خود، ملتزم ( به رکاب ) ، لشگرکشی ( مجازی ) how's your entailment getting along? . . . entailments are bad ( جمله از فیلم کشتن م ... گزارش
14 | 0
high profile١٣:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٦با سابقه، مجرب، باتجربه، کار درستگزارش
21 | 1
adhere١١:٤١ - ١٣٩٦/٠٩/١٥مطابقت گزارش
37 | 1
off road١٠:٤٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥وسیله نقلیه طراحی شده برای عبور از مناطق صعب العبورگزارش
51 | 1
off road١٠:٤٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٥جاده خاکی، راه شوسه، راه صعب العبور گزارش
34 | 1
secure١٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٤عقد ( قرارداد ) گزارش
14 | 2
secure١٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٤منعقد کردنگزارش
7 | 2
deckhead١٥:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٣پایه ( برای نصب روی دیوار یا سقف ) مثلا پایه لوستر، پایه دتکتور، پایه جامایعی و . . .گزارش
2 | 0
pov١٤:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٣point of view از نظر POV ماشین سواری وانت دارگزارش
32 | 5
deploy١٤:٠٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٣حمل و نقل گزارش
5 | 4
signal to noise١٢:٠١ - ١٣٩٦/٠٩/١٢آستانه تحریکگزارش
2 | 1
threshold١١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٢آستانه تحملگزارش
85 | 1
luminescent١٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/١١شبرنگ، شب نماگزارش
2 | 0
rocker١٣:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩رکاب ( زیر درب خودرو )گزارش
5 | 1
cutter١٢:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩قیچی گزارش
5 | 0
grip١١:٣٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩دستگیره گزارش
30 | 1
outdoor١٣:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨بدون سقف، سر باز ( متضاد سرپوشیده )گزارش
41 | 1
losing١٧:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧خطاگزارش
7 | 1
format١٦:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧الگوگزارش
64 | 1
features١٦:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧اقداماتگزارش
30 | 6
feature١٦:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧اقدامگزارش
41 | 7
unattended١٣:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧نا ایمن، ناامن، در معرض خطرگزارش
18 | 0
confinement١٢:٠٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٥حصرگزارش
25 | 0
eradicate١٠:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٥حذفگزارش
12 | 1
imitate١٥:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣شبیه سازیگزارش
39 | 0
keeping up with١٤:٢٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣پا به پایگزارش
28 | 0
occupancies١١:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣ساکنینگزارش
5 | 0
ongoing١١:٠٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣پویاگزارش
44 | 1
finish١٤:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠نازک کاری ( نمای داخلی ساختمان ) گزارش
30 | 2
rectifier١٤:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠{مکانیک} رکتی فایر. نام دستگاهی که جریان ( ولتاژ ) متناوب را به جریان ( ولتاژ ) مستقیم تبدیل می کند. نام یک دستگاه جوشکاریگزارش
5 | 0