دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٩٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣٩
لایک
لایک
٩٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

مراقبت کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

ایاب و ذهاب رفت و آمد

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه

گروه رقابتی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

در حالت امری : درش بیار . بکش بیرون

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

حساب سازی کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.