دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٣٨٨
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٦
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٧٦٩
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

دربخ بر وزن ( فعلل ) می باشد. به معنی: طاطا راسه و حنی ظهره. سرش را پایین انداخت و پشتش را خم کرد.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

بر وزن فعلل ( باب فعل راعی مجرد ) در صرف برای اختصار می باشد. بە چم: جعلنی الله فداک. بر همین وزن: حسبل: حسبی الله. بسمل: بسم الله الرحمن الرحیم. ...

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

نبات المر، گیاه تلخ. کردی: گیاتاڵک

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

در زبان کوردی کەوشەن بە معنی مرز می آید.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

فرط خوشحالی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Has money always been his god?
دیدگاه
٠

آیا پول هموارە خدای او بودەاست؟

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦١٦ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.