منو
محمدرحیم ریگی

محمدرحیم ریگی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٩,٢٠٤
لایک
٢,١٥٨
لایک
دیس‌لایک
١,١٨٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١٨١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٢٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٨١
لایک
لایک
٢,١٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

واژه کده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
-١٨

به فتح کاف واحدشمارش انسان

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣١

تاج قله ( بل بضم با ولام مشدد ) وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

( دده مام )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

تکانه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.