دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٥٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٥٦
لایک
لایک
٩٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

at last

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

hit the nail on the head

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

I suddenly forgot it یهو از ذهنم پرید!

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

in one sense, means pamphlet

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

جُزِ صحیح در ریاضیات

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
What do you suggest I order?
دیدگاه
٠

پیشنهاد میکنی چی سفارش بدم؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
the worst singer
دیدگاه

بدترین خواننده

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.