دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٢١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٩١٦
لایک
لایک
١٧٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

جا انداختن چیزی روی چیز دیگر نصب دو قطعه مکمل به همدیگر

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه

هک سطح

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

هم سطح

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

شنا رفتن ( منظور شنای استخر نیست بلکه یک نرمش است )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

بنک داری

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.