دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٠٥
لایک
لایک
٩٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤

سنگینی

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

احیانا اگر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

Categoriz

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤

ستمال یا شال بزرگ که بسیجی ها به گردن می بندد

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

نام استانی در افغانستان . نام قدیم آن کافرستان بود با حمله سپاه نادرشاه افشار و علی صالح خان خلیلی منجزی بختیاروند در زمان فتح هند، این منطقه تصرف ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.