منو
محمد حسین شاه علی

محمد حسین شاه علی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١,٩٣٠
رتبه کل
١,٥٢٢
رتبه کل
لایک
٢١٧
لایک
دیس‌لایک
١٢٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥١٧
لایک
لایک
٢١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

افتخار کردن پراید :اتومبیل ساخت یران برگرفته از شرکت کیا موتورز

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣١

راضی کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥

سفت سر سخت محکم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

کاهش ، کم کردن، کاستن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧

هخامنشی . هخامنشیان

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The school provides textbooks to the students.
دیدگاه
٦

این مدرسه به دانش آموزان کتابهای درسی میدهد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The monkey swung through the trees.
دیدگاه
-٢٥

ممیمون با کمک درختان آویزان شد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.