دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٩٧
لایک
لایک
٥١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

اختراع کردن To make something new

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

آزمایشگاه Its place for doing expriment

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٢

علم ؛ دانش science

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.