برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر محمد حسین حدیدی

دکتر محمد حسین حدیدی به نام خدا
بیش از ۱۰ سال تجربه در زبان انگلیسی
دارای تمام مدارک زبان
شامل :ielts و toefl

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معاون مدرسه ١٣٩٩/٠٩/١١
|

2 ربع یا یک چهارم ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

3 آقا ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

4 كلمه ي helllo يعني سلام و براي سلام كردن رسمي به كار مي رود ولي hi هم به معني سلام ميدهد ولي عاميانه و خودماني تر است ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

5 موفق ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

6 کارگردان ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

7 ترجمه ی انگلیسی.به فارسی:شغل
ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی:jop . career
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

8 نقش در فیلم ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

9 تاریخ ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

10 زمین شناسی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

11 کاملا تمام معانی دیکشنری مربوط به این واژه اشتباه است
معنی:بی نظیر .شگفت انگیز
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

12 ترجمه ی انگلیسی به فارسی:سخت.دشوار
ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی:difficult
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

13 اضافه وزن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

14 به فارسی :زمان حال
به انگلیسی:now…at the moment
١٣٩٩/٠٥/١٢
|

15 رسول ، پیامبر ، پیغمبر ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

16 علمی _تخیلی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

17 شکست خورده ها ، بی عرضه ها ، بازنده ها ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

18 به جایی رسیدن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

19 اکتشاف کنندگان ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

20 درجه ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

21 حقوق مساوی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

22 قانون ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

23 تحریم ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

24 دردسر ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

25 شخصیت ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

26 ترور ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

27 رییس جمهور ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

28 رهبر ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

29 موی فر ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

30 معنی انگلیسی به انگلیسی :interested ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

31 معنی انگلیسی به فارسی :جذاب
معنی انگلیسی به انگلیسی : something fun to do
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

32 معروف ؛ مشهور ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

33 موسیقی دان، نوازنده ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

34 معنی فارسی به انگلیسی:America
معنی فارسی به فارسی:نام یک کشور در قاره ی آمریکا
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

35 معنی انگلیسی به فارسی:امتحان ؛ آزمون ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

36 معنی فارسی به فارسی:مکتب ؛ آموزشگاه
معنی فارسی به انگلیسی :school
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

37 نام یک شهر در ایران
مکان های تاریخی مهم:کاخ عالی قاپو ، میدان نقش جهان ، مسجد شیخ لطف الله و...
موقعیت مکانی:شهر اصفهان مرکز استان اصفهان است ...
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

38 نام یک شرکت سازنده ی تلفن همراه تبلت و لپ تاپ در کشور چین به نام فارسی:هوآوی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

39 غذاسازی گیاهان با استفاده از نور خورشید را فتوسنتز میگویند
فتویعنی نور
سنتزیعنی ساختن

نوشته از کتاب علوم تجربی ششم دبستان
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

40 محبت،مهر،عاشق،عشق ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

41 پول ،سرمایه ، اسکناس ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

42 نام یک بیماری که اولین بار در شهر ووهان چین کشف شده است و به کشور های دیگر هم رفته و دنیا در حال مبارزه با آن است ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

43 اتاق خواب ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

44 نام یک کشور در قاره ی آسیا
پایتخت:تهران
شهر های مهم:تهران؛ اصفهان؛ مشهد
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

45 نام یک کشور در قاره ی اروپا
پایتخت :لندن
این کشور در بیشتر اوقات بارانی است و خیلی کم هوا آفتابی است
به این کشور بریتانیا هم گفته میشود
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

46 ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی:picture
ترجمه ی انگلیسی به فارسی:عکس ؛تصویر
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

47 پرستار ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

48 ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی :photo
ترجمه ی انگلیسی به فارسی :عکس .تصویر
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

49 متوسط
نه خوب نه بد
معمولی
١٣٩٩/٠٢/١٣
|