برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فروزان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به اسپانیایی میشه Buenos d�as ١٣٩٩/١١/١٢
|

2 رویای بنفش🤤💜 ١٣٩٩/١١/٠٥
|

3 بعضی از عشق ها باید نصفه کاره بمونن

یا بعضی عشق ها باید نیمه کاره تموم شن
١٣٩٩/١١/٠٥
|

4 فرشته ی عشق 😇🥰
دوس دخترتو اینجوری سیو کن دلش برات غنج میره 🤩
١٣٩٩/١١/٠١
|

5 یعنی بلند روح، پاک، خانومی پارسا ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

6 اصلاح کردن ١٣٩٩/١٠/١٥
|

7 از ته تراشیده(ریش شو) ١٣٩٩/١٠/١٥
|

8 الصین به عربی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

9 قطع کننده ی خویشی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

10 آبشار جاذبه
اسم کارتونه خیلی هم خفنه
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

11 تک نگین ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

12 داد زدن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|