مَحيا عالي مقام

مَحيا عالي مقام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgup٠٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢\ ˈgəp \ Meaning: [Indian] is a slang which means foolish or silly talk, nonsensical or gossip & rumor. It is used to express reproof, derision, or ... گزارش
0 | 0
اچار قفلی٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢١locking pliersگزارش
0 | 0
combination wrench٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢١آچار ( یکسر تخت {به شکل U باز است} و یکسر حلقه {برای بستن مهره} )گزارش
2 | 0
항해٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠سفر دریایی دریانوردیگزارش
0 | 0
musical score٠٥:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠نُت موسیقیگزارش
5 | 0
외로움을 달래다١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٤از تنهایی دراومدنگزارش
5 | 0
portmanteaus١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩Eng: a word blending the sounds and combining the meanings of two others, for example motel ( from ‘motor’ and ‘hotel’ ) or brunch ( from ‘breakfast’ ... گزارش
5 | 0
the national assembly building٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩ساختمان مجلس شورای ملیگزارش
7 | 0
گردنم خشک شده٠٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١have a stiff neckگزارش
2 | 0
گرفتگی گردن٠٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١have a stiff neckگزارش
5 | 0
have a stiff neck٠٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١گرفتگی گردن "گردنم خشک شده"گزارش
5 | 0
دستمال توالت١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨Toilet paper and sometimes called toilet tissueگزارش
7 | 0
word processed١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٥تایپ شدهگزارش
9 | 0
academic education٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٣تحصیلات دانشگاهی تحصیلات آکادمیکگزارش
2 | 0
دایره لغات١٠:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٩اون شخص دایره لغات خوبی داره: She/he Has a Wide Range of Vocabularyگزارش
18 | 1
cross stitch٢١:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩کوبلن دوزی گلدوزیگزارش
12 | 1
daily work١٤:١١ - ١٣٩٩/١١/١٥کارهای روزانه کارهای روزمرهگزارش
14 | 0
bring out the worst in somebody١٨:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩باعث بدبختی کسی شدن اوضاع کسی را خراب کردن کسی را به هلاکت انداختن دودمان کسی را به باد دادنگزارش
14 | 0
bound noun١٣:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٨※ معنی فارسی: اسامی وابسته ※ معنی انگلیسی: A Noun ( Such As Book, Letter, Window ) That In The Singular Is Always Accompanied By A Determiner ※ تعریف ... گزارش
12 | 0
hungarian fascist militia١٤:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٧نیروی شبه نظامیان فاشیستگزارش
21 | 0
hang on to١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦※ جزو "Phrasal Verb"ها یا افعال ترکیبی محسوب میشه. ※ معنی انگلیسی: To Hold/Keep Something ※ معنی فارسی: نگهداشتن - دوام داشتن - ادامه دادن ※ مثال: ... گزارش
18 | 1
we are on the same wave length٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١١با هم تفاهم داریم نظراتمون یکیه اگر منفیش کنیم, معنیش میشه "آبم باهاش تو یه جوب نمیره" We Are Not On The Same Wave Lengthگزارش
12 | 0
i`m in turn with you٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١١با تو هم نظر هستم نظراتمون یکیهگزارش
9 | 0
i see eye to eye with you٠٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١١با تو هم نظر هستم فکرامون یکیه گزارش
7 | 0
boon companion٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠رفیق اهل کین هم پیالهگزارش
9 | 0
vim and vigor٢٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/١٠This redundant expression uses both vim and vigor in the sense of "energy" and "strength" or energy and enthusiasm. گزارش
9 | 0
in haste٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣بدون فوت وقت به سرعت سریعاگزارش
23 | 0
by any possibility٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢از هر لحاظ از همه نظر از هر جهتگزارش
25 | 0
pileup٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢جمع و جور کردنگزارش
16 | 1
vibration mode٠٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٧حالت ویبرهگزارش
23 | 0
salzburg١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٥سالزبورگ یکی از شهرهای معروف کشور اتریش است که در مرز آلمان قرار دارد. این شهر به علت دارابودن تاریخی کهن، بسیار در دنیا معروف بوده و منظره ای از کوه ... گزارش
32 | 0
heidelberg٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠شهر هایدِلبِرگ، شهری برروی رودخانه نکار در جنوب غرب آلمان است. در این شهر دانشگاه قدیمی و پرارزش هایدِلبِرگ قرار گرفته که در قرن 14 تأسیس شد.گزارش
14 | 0
national assembly١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٠مجلس شورای ملی An Elected Legislature In Various Countriesگزارش
23 | 0
two point١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩دو لبه ای مثلا در مبحث تا زدن پوشت ( دستمال جیب ) => "The Two Point Fold" که معنیش " تا دولبه ای" هست، که پوشت طوری تا میخوره که دولبه از دستمال جیبی ... گزارش
18 | 0
pocket square١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩دستمال جیب پوشت پوشت اکسسوری مردانه و همانند کراوات جزئی کلاسیک از لباس آقایان است، که در سمت چپ و در جیب بالای کُت می گذارند. معمولا روش های مختلفی ... گزارش
25 | 0
be reported٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧گزارش دادن اطلاع دادن خبر دادنگزارش
16 | 1
entire life١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧( در ) طول زندگی ( برای ) تمام عمر گزارش
37 | 0
welfare system١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧سیستم رفاه سیستم رفاهی توضیح: سیستم رفاهی برنامه ای هست که به افراد و خانواده های نیازمند، کمک هایی نظیر برنامه های کمک بهداشتی، سبدهای غذایی، و بیمه ... گزارش
21 | 0
N A١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧N/A پاسخ ندهید چیزی ننویسید جواب ندهید No Answer که به شکل مخفف N/A تو بیشتر فُرم ها ظاهر میشهگزارش
21 | 0
scholastic course١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧دوره آموزشی دوره تحصیلی Learning, Academic Work Or Research For a Definite Period Of Timeگزارش
23 | 0
screening process١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧منظور "Screening Process" فرآیندی هست که برای تعیین صلاحیت و توانایی های متقاضی شغل برای موقعیتی که درخواست کرده، می باشد. معنیش هم"سنجش"، "مصاحبه و ... گزارش
37 | 0
impoliteness١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧گستاخی بی احترامی بی تربیتی بی ادبیگزارش
21 | 0
sino korean١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥تو زبان کره ای یکسری لغات وجود دارن که ریشه چینی دارن و به اصطلاح بهشون میگن "한자어" که به انگلیسی میشه Sino - Korean. حدود ۶۰٪ لغات زبان کره ای، ریشه ... گزارش
30 | 0
gain strength١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥قوت گرفتن نیرو گرفتن نیروی از دست رفته خود را دوباره بدست آوردن انرژی گرفتنگزارش
18 | 1
unmoving١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣بی حرکت بی حرکت ماندنگزارش
25 | 0
get a stain١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣لک شدنگزارش
21 | 0
make a loss٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢زیان دیدن گزارش
41 | 0
supplementary data٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠١موارد ضمیمه موارد تکمیلی داده های ضمیمه داده های تکمیلیگزارش
25 | 0
vanished from his memory١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤بِلکُل یادش رفته فراموش کردهگزارش
16 | 0
dropped from memory١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤بِلکُل یادش رفته فراموش کردهگزارش
23 | 0