برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مَحيا عالي مقام

مَحيا عالي مقام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ایستگاه پخش
ایستگاه رادیویی/تلویزیونی
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

2 پراکندگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 اسم اشاره ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 اسم های اشاره ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

5 ِاسمی
A word modifying a noun
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

6 مثلا بخواییم بگیم آپارتمان پنج طبقه:
a Five-Story Apartment
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

7 مخفف Tuberculosis و به معنای سل هست. ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 شهر ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

9 along with --------> در کنارِ ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

10 کلاس های تقویتی
کلاس های فشرده
کلاس های فوق العاده
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

11 وارد شدن
رسیدن
از این فعل زمانی استفاده میکنیم که به یک شهر یا کشوری به عنوان مقصد نگاه میکنیم، و یا وارد شهر یا کشوری میشیم.
مثلا: قطار یک ...
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

12 هم سن و سال ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

13 از روی بی پروایی
از روی بی ملاحظگی
از روی بی احتیاطی
از روی بی فکری
از روی بی مبالاتی
بی احتیاطانه
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

14 شروع به صحبت کردن
شروع به گفت و گو کردن
شروع به مکالمه کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

15 پشت سر هم
پیاپی
بطور پیاپی
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

16 همزیستی کردن
با هم زیستن
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

17 آلماتی نام بزرگترین کلانشهر کشور قزاقستان که در کوه پایه های، کوه های ایلی آلاتائو (Trans-Ili Alatau) قرار دارد، میباشد. این شهر تا سال 1997 بعنوان ... ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

18 آسیای میانه
آسیای مرکزی
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

19 خرتوخر
پُرازدحام
شلوغ پلوغ
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

20 پُر ازدحام بودن
شلوغ بودن
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

21 جیب کسی را خالی کردن
کسی را تیغ زدن
کسی را سرکیسه کردن
سر کسی کلاه گذاشتن و پول او را گرفتن
بیشتر از قیمت واقعی چیزی از کسی پول گرفتن
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

22 پاروزن
قایقران
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

23 رویایی بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

24 رویایی بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

25 به یاد ماندنی بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

26 منظره شب (Night View) ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

27 سوغاتی خریدن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

28 رابطه عاشقانه
عشق
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

29 Photographic Studio
Photoshoot Studio
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

30 زنگ بيداري تنظيم كردن/گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

31 رطوبت گير
دستگاهي كه براي گرفتن و يا كم كردن رطوبت هوا استفاده ميشود
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

32 دَستگاه بخور ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|