پرسش خود را بپرسید

بهترین ترجمه برای Education finance watch

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧٤

Education finance watch 

١,٣٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دیده بان مالی آموزش (EFW) گزارشی سالانه است که تحلیلی از روندها، الگوها و مسائل مربوط به تامین مالی آموزش در سراسر جهان ارائه می دهد.
این یک تلاش مشترک بین بانک جهانی، گزارش نظارت بر آموزش جهانی (GEM) و موسسه آمار یونسکو (UIS) است.

٢٥٨,٢٠٥
طلایی
١٥٧
نقره‌ای
٣,٢٨٧
برنزی
١,٧٦٦
تاریخ
٣ ماه پیش

نظارت بر امور مالی آموزش(ی)

١٢,٧١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٩١
برنزی
٩٤
تاریخ
٣ ماه پیش

"دیدبان امور مالی آموزش (و پروروش)"

این ترجمه رو همسو با  ترجمه Human Rights Watch (= دیدبان حقوق بشر) عرض می کنم.

٢,٧٤٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما