منو
میترا غفاری

میترا غفاری

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,١٨٠
لایک
١٢٥
لایک
دیس‌لایک
٣٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,١٧١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,١٧١
لایک
لایک
١٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

ایرادگیر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

سوءپیشینه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

توجه جلب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

امنه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

سر به سرم نذار

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.