دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٨٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٢٤٩
لایک
لایک
١٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

به یک چشم بهم زدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

حساب بی حساب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

سر به سرم نذار

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

مدیر موقت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

افتادن در بن بست

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.