ترجمه‌های میلاد مسعودی (١)

بازدید
٢٥
تاریخ
٤ سال پیش
متن
We looked forward to the coming of spring.
دیدگاه
٣

ما مشتاق رسیدن فصل بهار بودیم