برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حمزه سرکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 رشته مهندسی مواد: نمودار پیشرفت کار ١٣٩٧/١٢/٢١
|

152 رفع موانع تولید ١٣٩٧/١٢/٢١
|

153 حسابداری: مبلغي اضافي، مانند مانده نقدي خالص كه پس از بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها باقی می‌ماند. ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

154 حسابداری: پرداخت یکجا. پرداخت یکباره توسط پیمانکار پروژه برای جبران ضررهای جریان نقدینگی آتی ناشی از عملکرد ضعیف پروژه. مبلغ پرداختی مزبور معمولا از ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

155 در حسابداری: قرارداد کولار؛ به معنای خرید همزمان قرارداد سقف و فروش قرارداد کف است. یعنی برای پوشش وضعیت در برابر افزایش نرخ بهره، قرارداد کف فروخته ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

156 حسابداری: بازپرداخت بدهی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

157 حسابداری: پرداخت یکجا. پرداخت یکباره توسط پیمانکار پروژه برای جبران ضررهای جریان نقدینگی آتی ناشی از عملکرد ضعیف پروژه. مبلغ پرداختی مزبور معمولا از ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

158 رشته علوم اقتصادی: قیمت گذاری فروش بسته ای محصول ١٣٩٧/١٢/١٧
|

159 حسابداری: غیر اهرمی
unlevered firms: شرکت‌های غیر اهرمی
١٣٩٧/١٢/١٧
|

160 بی‌تجربه، ناآشنا، ناوارد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

161 تأمل برانگیز، فکر برانگیز؛ هوشیار کننده ١٣٩٧/١٢/١٠
|

162 رشتۀ مهندسی مواد: بازسازه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

163 حسابداری: ارزش بازار؛ کل سرمایۀ شرکت ١٣٩٧/١١/٢٠
|

164 حسابداری: بدهی قابل تبدیل به سهام ١٣٩٧/١١/٢٠
|

165 شمال، به طرف شمال، در شمال، شمال
مثال:
upstate New York: شمالِ ایالتِ نیویورک
١٣٩٧/١١/١٢
|

166 عملکرد ضعیف ١٣٩٧/١١/١٢
|

167 جدول محاسبه؛ حسابگر، شمارگر ١٣٩٧/١١/١١
|

168 تبعیض؛ حمایت بی رویه ١٣٩٧/١١/٠٢
|

169 آیرودینامیکی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

170 قیمت اولیه؛ بهای اولیه؛ قیمت آغاز؛ قیمت شروع ١٣٩٧/١٠/١٣
|

171 قابل استخراج (از معدن) ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

172 یادداشت تفاهم ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

173 [screen line] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خطی فرضی در میان حوزه های شدآمد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

174 پذیرش رحم ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

175 Random walk hypothesis: فرضیۀ گامهای تصادفی ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

176 پاکباختگی قمارباز ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

177 Net statutory income: درآمد خالص مشمول مالیات
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

178 حسابداری: تعویق
deferral method: روش انتقال به دوره های آتی (رشته حسابداری)
deferral of tax expense: انتقال هزینه مالیات به دوره های بعد (رشته ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

179 اوراق قرضه بنجل ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

180 تضمين خسارت ،پرداخت غرامت ،تاوان پردازى ،جبران زيان
قانون ـ فقه : تاوان
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

181 تاوان گیر؛ غرامت گیر؛ تاوان ستان ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

182 پس از کسر استهلاک ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

183 تملیک شده؛ با مالکیت کامل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

184 خودکفا؛ بی نیاز از غیر؛ روی پای خود ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

185 گذاردنی
puttable bond: اوراق قرضه گذاردنی
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

186 لیزینگ فرا ملی ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

187 سوآپ نکول اعتباری ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

188 تأسیسات تولید همزمان ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

189 تجارت متقابل
داد و ستد
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

190 اختیار خرید به قیمتی ارزانتر از قیمت جاری بازار ؛ اختیار خرید مذاکره ای ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

191 اجاره لخت/دربست کشتی:
نوعی از اجاره است که طبق آن تمام کنترل و مالکیت کشتی واگذار می شود.اجاره کننده کنترل کامل کشتی به همراه مسئولیت های حقوقی و ...
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

192 قیمت توافقی ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

193 حسابداری و بازرگانی: اختیار به قیمت بازار
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

194 ضريب قدرت پرداخت
بازرگانی : تناسب درجه نقدينگی
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

195 تفاهم نامه سرمایه گذاری ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

196 تبدیل ناپذیری؛
(مالی) تسعیر ناپذیری
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

197 برون مرزی ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

198 حساب وجوه استهلاکی ١٣٩٧/٠٤/١٨
|