دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,١٢٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٢٥
لایک
لایک
١,١١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

بی رحمانه، غیر منصفانه، دور از انصاف، خشن، خشک، ( شخص ) بی انصاف، بی رحم، سختگیر

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

همان اندازه که . . . همان قدر که . . . منبع: دیکشنری هزاره

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

با توجه به متن، این معانی را هم داره: برش، تکه ( مقدار، اندازه ) بند انگشت در حالت فعل: کسی را لو دادن؛ کسی را فروختن

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

کم حرف، کم رو، گوشه گیر، منزوی، کناره جو

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

1. قریبِ، حدودِ 2 - فقط، صرفاً، تنها 3 - در ظرفِ منبع: دیکشنری هزاره

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The music ended and the girl took a bow.
دیدگاه

پس از پایان موسیقی، دختر در برابر تماشاچیان تعظیم کرد.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.