برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حمزه سرکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 به طور تشریحی
به صورت توصیفی
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

102 آگاه گرانه ١٣٩٩/٠١/١٨
|

103 ارائه اسلایدی (Pitch Deck) که به آن ارائه کوتاه یا ارائه استارت آپی هم گفته می شود، معمولا یک ارائه� ی ۱۰ تا ۲۰ اسلایدی است که برای معرفی مختصر شرکت، ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

104 معجونِ حیات‌بخش
شربتِ حیات‌بخش
١٣٩٨/١١/٣٠
|

105 بسیار آهسته
بسیار کند
١٣٩٨/١١/٠١
|

106 (در بریتانیا، کشاورزی): زمین‌ استیجاری ١٣٩٨/١٠/١٢
|

107 حتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

108 ضد پیری ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

109 محافظت آنتی اکسیدانی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

110 معادل Propionibacterium acnes : پروپیومی باکتریوم آکنس. نام باکتری آکنه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

111 نیمه نظارتی
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

112 هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

113 داشبورد کسب و کار: داشبورد کسب و کار یک ابزار مدیریت اطلاعات است که از طریق دنبال کردن و نشان دادن وضعیت شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)، متریکها و سایر ... ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

114 رشته‌ی فیزیک: فسفورن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

115 با فلاکت زندگی کردن
با نان خالی سر کردن
از گلوی خود زدن
یک قران یک قران پس انداز کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

116 مقیاس پذیری ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

117 با اهمیت
معتبر
با اعتبار
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

118 مرکز گرایی
تمایل به مرکز
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

119 متن کاوی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

120 پرتفوی سهام ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

121 نظریه‌‌ی مطلوبیت چند معیاره ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

122 رهنمود
تلقین
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

123 فناوری محور ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

124 تکان دهنده
شوک آور
حیرت انگیز
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

125 فراتر از هر سنجشی
بی‌مانند
بی‎همتا
بی‌نظیر
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

126 از کسی تقلید کردن
کسی را سرمشق قرار دادن
کسی را الگو قرار دادن
از کسی پیروی کردن
از کسی دنباله روی کردن
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

127 تزلزل‌ناپذیر
راسخ
استوار
پابرجا
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

128 مبارزه‌ی تن به تن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

129 سوژه زدایی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

130 مشتری گرایی ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

131 نو محافظه کاری - نئوکان ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

132 فراگیر - تمامیت بخش ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

133 رشته حسابداری: مشتری مداری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

134 رشته تربیت بدنی و ورزش: اسکی واره ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

135 رشته پزشكی: هم کالری ، ایجاد کننده مقدار کالری مساوی.
رشته دامپزشكی: هم دما ، هم انرژی ، اشاره است به دو ماده با میزان انرژی یکسان.
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

136 رشتۀ پزشکی: زهدانی- جفتی ، مربوط به جفت و رحم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

137 رشته پزشكی: دسیدوایی ، مربوط به دسیدوا
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

138 ناخالص ، ناخالص از نظر ژنتیکی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

139 مطالعۀ مورد شاهدی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

140 حسابداری و مالی: لوح تامین وام؛ اصطلاح مالی است و به آگهی ای گفته می شود که نام بانک ها و موسساتی که در تامین مالی یک وام مشترک سهیم هستند در آن درج ... ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

141 حسابداری: اعلامیه فروش ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

142 کشتی پاناما ناگذر. کشتی‌ای که برای عبور از کانال پاناما بسیار بزرگ است. ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

143 pulverised coal: (رشته مهندسی مواد) زغال سنگ پودری، زغال سنگ گَرد.
(pulverised coal injection (pci : (رشته مهندسی مواد)تزریق زغال سنگ گرد.
pulv ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

144 انرژی زاید ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

145 حسابداری: زیان ناشی از نکول ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

146 استخراج گاز از طریق شکستن سنگهای مسیر استخراج ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

147 انگیزۀ تجاری ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

148 مصادره (یا سلب مالکیت) غیرمستقیم (یا خزنده)؛ ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

149 رشته مهندسی مواد: فولاد سازی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

150 رشته مهندسی مواد:
آهن گرم خشته شده
١٣٩٧/١٢/٢١
|