برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهران ارّه‌چی

مهران ارّه‌چی ناشر (نشر دیبای دانش)، مترجم، ویراستار، سابقاً روزنامه‌نگار، کارشناس ارشد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و مترجمی زبان انگلیسی با بیش از 23 سال سابقه فعالیت در عرصه‌ ترجمه و ویرایش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بافرینگ بیش از حد ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 مطابقت فرهنگی ١٣٩٩/١١/٢٥
|

3 جابه‌جایی مقوله‌ای ١٣٩٩/١١/٢٥
|

4 غرابت‌گرایی ١٣٩٩/١١/٢٥
|

5 متخصص شنوایی‌سنجی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

6 سود، سود خالص پس از کسر مالیات ١٣٩٩/١١/٠٢
|

7 هد‌ف گرا
Bottom Line Thinking: تفکر هدف‌گرا
١٣٩٩/١١/٠٢
|

8 ایده‌پردازی جمعی، اندیشه‌پرانی ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

9 نقش‌آفرین ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

10 ایده‌پردازی جمعی، اندیشه‎پرانی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|