برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تد کازینسکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منتسب کردن به ١٣٩٩/١٢/١٤
|

2 شناور (در سهام) floating معادلش هست نه این کلمه (volatile )

خطاب به "مهران ایرانپور"

Floating stock refers to the number of shares a co ...
١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 تو زمینه مالی دوستان دقت کنن منظور این نیست که بدهی از سررسیدش عقب افتاده
بلکه اوراق قرضه-بدهی منتشر شده مثلا توسط بانک مرکزی که تاریخ سررسید بازخ ...
١٣٩٩/١٠/٠٦
|