برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهدی موسوی مهر

سید مهدی موسوی مهر ایدون باد ایدون ترج باد!

سید مهدی موسوی مهر 19 ساله از لاهیجان (عروس گیلان)

چشمام bLUE HAZZEL( آبی فیروزه ای) هست!!

کار من تحقیقاته و همیشه سرم تو ویکیپدیا هست . عاشق تست زدن هم هستم!!

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خم شدن
١٣٩٩/١٠/١٨
|

2 قلم داد کردن ١٣٩٩/١٠/١٥
|

3 منطقی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

4 ارتباط برقرار کردن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

5 A best friend is somebody who suffers through your worries
suffer through به معنی رنج بردن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

6 تاسیس کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

7 قضاوت کردن- سنجیدن ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

8 حاکی از چیزی بودن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

9 to spend time in an aimless or lazy way
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

10 Interjection. gardyloo. (Scotland, obsolete) Used by people in medieval Scotland to warn passers-by of waste about to be thrown from a window into th ... ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

11 The definition of cattywampus, often spelled catawampus, is not lined up or not arranged correctly, or diagonally. An example of something cattywampu ... ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

12 (LAM) یک بیماری نادر ، پیشرونده و سیستمیک است که به طور معمول منجر به تخریب بخش هایی از شش می شود.این امر عمدتاً بر زنان تأثیر می گذارد ، خصوصاً در س ... ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

13 .Antimonopologeographicationalism is just another word for 'down with capitalism' originating in Nigeria/West Africa ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

14
Difficult or impossible to understand or comprehend; unintelligible
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

15 دی‌کلرودی‌فلوئورومتان.با نام تجاری فرئون (Freon-12) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۳۹۱ است. شکل ظاهری این ترکیب، گاز بی‌رنگ است و در گذشته در سیست ... ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

16 کم‌کاری کاذب کاذب غدهٔ پاراتیروئید یا سودوسودوهایپوپاراتیروئیدیسم.که به اختصار pseudoPHP نامیده می‌شود، یک بیماری ارثی است که از لحاظ علائم، مشابه بی ... ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

17 محتوی یا شامل چیزی بودن که با حرف اضافه in می آید ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|