دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٠٣٤
لایک
لایک
٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

A form of phytoremediation that exploits the process in which plants absorb substances, particularly heavy metals, from the environment and store the ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

نمونه مثال: a similar picture is emerging in the somewhere نمونهٔ مشابهی در . . . درحال وقوع است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

۱ ) فعل. کم شدن قیمت، ارزش، موفقیت و غیره. ۲ ) اسم. وسیلهٔ نظامی. که همه خوب می شناسنش ۳ ) اسم. ظرف و مخزن ۴ ) اسم. tank up هم نوعی زیر پوش است. ۵ ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

موعد یا مایلستون ( انگلیسی: Milestone ) ابزاری در مدیریت پروژه است، که نشان دهنده نقاط خاصی از گاه شمار پروژه می باشد. هر موعد اغلب با اتمام یک فاز ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

متداول شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.