منو
  م.مهدی معتمدتبار

م.مهدی معتمدتبار

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٩٩٨
لایک
٥١٠
لایک
دیس‌لایک
٥١
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٣٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٩٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٣٩
لایک
لایک
٥١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٠

( زبان ) از کل به جزء رسیدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٩

( زبان ) از جزء به کل رسیدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٥

موضوع، مقاله

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

رویکردها ( زبانشناسی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

جریان against the tide مقابل جریان

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.