منو
محمد خرمی

محمد خرمی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢,٧٩٢
لایک
٢٩٣
لایک
دیس‌لایک
٦٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٨٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٧٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٨٧
لایک
لایک
٢٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٣

که روی آن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

در زیست شناسی، توالی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

the part that is left when other people or things are gone, used, etc. : the remainder You bring these bags in, and I'll bring the rest. —often of W ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

تغذیه کردن نقش ان فعل است

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

همراه صفت یا انجام کاری برای تاکید دادن آن میآید و ترجمه لفظی اش اشتباه هست

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She has a good sense of humor.
دیدگاه
٢١

او حس شوخ طبعی خوبی دارد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.