پرسش خود را بپرسید

معنی Physical persuasion در جمله زیر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٧

این جمله رو نمیتونم معنی کنم 

I have to rely on physical persuasion 

٨٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

«اقناع فیزیکی» به استفاده از نیروی فیزیکی یا اجبار برای تأثیرگذاری بر اعمال یا تصمیمات شخصی اشاره دارد. این می تواند نوعی ارعاب، دستکاری یا خشونت باشد و اغلب در موقعیت هایی استفاده می شود که فرد متقاعد شده نمی خواهد یا قادر به تصمیم گیری آزادانه نیست. اقناع فیزیکی می تواند عواقب جدی داشته باشد و به طور کلی نقض حقوق بشر و اصول اساسی عدالت و انصاف تلقی می شود.

١٥٠,٤٢٥
طلایی
٥٦
نقره‌ای
٢,١٨٠
برنزی
٩٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش

من مجبورم شما رو به اجبار و به صورت فیزیکی متقاعد کنم

٢,٨٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٢ ماه پیش

به معنی «اجبار» یا «تحمیل عقیده» برای وادار کردن کسی به کاری یا پذیرفتن نظری  از طریق زور یا فشار جسمانی
ترجمه: لازم است  به زور متوسل شوم.

٢٦,٩٧٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٧٩
برنزی
١٧٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما