برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مدیا کاظمی

دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Heavy rain: باران شدید ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

2 Ripe lips: لبان یاقوتی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

3 ( Adv) بر خلاف دفعات گذشته/پیش ١٣٩٩/٠١/٢٥
|