منو
م بیک

م بیک

شغل دوست دار زبان فارسی
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٠٧
لایک
٧١
لایک
دیس‌لایک
٥٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٤٤٢
رتبه کل
درباره‌ی من:

پاسدار زبان پارسی

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٤٤٤
لایک
لایک
٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

پا پیش مهمان رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

به گفته قدیمی ها دست پیش رو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

چیخوان چیزی را می خوانیم

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٤

اعماق جنگل =دل جنگل وسط کویر=دل کویر متاسفانه خیلی داریم کاربرد واژه های فارسی را فراموش می کنیم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

توی بین چون می شود از ویترین چکیده ای از آنچه در مغازه هست را دید پس می توان توی مغازه را از خیابان دید می شود توی بین

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.