منو
مسعود خواجه وندی

مسعود خواجه وندی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٤,٨٧٠
لایک
١,٥٦١
لایک
دیس‌لایک
٣٧٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٤٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٨٧٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٣٩
لایک
لایک
١,٥٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٦

تغییر مسیر دادن , به سمتی سوق دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

ایفای نقش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

راه نجات

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

صعب الحصول

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

مسئول شناختن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.