دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣٢٩
لایک
لایک
١٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

ناآشنا ، نداستن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

برنامه نویسی شده برنامه ریزی شده در کامپیوتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

تشخیص داده شدن در علم روانشناسی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

پیگیری شدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

در شروع کار

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.