منو
مرجان میری لواسانی

مرجان میری لواسانی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢٥,٣٥١
لایک
١٢,٩٢٤
لایک
دیس‌لایک
١,٩٤٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٥,٣٥١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٩
لایک
لایک
١٢,٩٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢١

اوضاع را بررسی کردن اعلام حضور کردن بازرسی و بررسی کردن ( چک کردن ) جویای حال و احوال کسی ( یا کسانی ) شدن پذیرش کردن ( بخصوص در هتل یا مهمانخانه ) ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢٤

گذشته از این ها بعد از همه ی این ها درنهایت به هر حال هر چه باشد عامیانه : بالاخره هر چی باشه ناسلامتی آخه ها : It is our anniversary after all ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨٨

از قضا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥٩

به بار نشستن نتیجه دادن دنبال کردن روی دادن اتفاق افتادن بوجود آوردن/ بوجود آمدن موثرواقع شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧٩

موجب ِ چیزی شدن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.