منو
مرجان میری لواسانی
ویژه

مرجان میری لواسانی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢٧,٦٠٨
رتبه کل
٢٩
رتبه کل
لایک
١٣,١٥٣
لایک
دیس‌لایک
١,٩٦١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٧,٦٠٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٩
لایک
لایک
١٣,١٥٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢٨

گذشته از این ها بعد از همه ی این ها درنهایت به هر حال هر چه باشد عامیانه : بالاخره هر چی باشه ناسلامتی آخه ها : It is our anniversary after all ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢٢

اوضاع را بررسی کردن اعلام حضور کردن بازرسی و بررسی کردن ( چک کردن ) جویای حال و احوال کسی ( یا کسانی ) شدن پذیرش کردن ( بخصوص در هتل یا مهمانخانه ) ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩٠

از قضا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥٩

به بار نشستن نتیجه دادن دنبال کردن روی دادن اتفاق افتادن بوجود آوردن/ بوجود آمدن موثرواقع شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨٠

موجب ِ چیزی شدن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.