دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٣,٥٠٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٨
لایک
لایک
١٣,٧٤٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٨٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٢

تمام وکمال همه جانبه

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

groundlessness

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه

موسمی

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه

سکون بی اشتیاقی ملالت

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

پدر اقاجون بابا اقابابا

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.