منو
مریم حیدری

مریم حیدری

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٦
رتبه کل
١٩,٦٣٢
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
٢
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٨,٦٠٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
I never saw such a glaring example of misrepresentation.
دیدگاه

توصیف خلاق واقعی

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.