دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥,٧٠٧
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was intent on the job he was doing.
دیدگاه

قصد کرده بود همین شغل رو داشته باشه

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was intent on the job he was doing.
دیدگاه
٠

به شغلی که انتخاب کرده بود، مطمئن بود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
In anger, he hurled the vase across the room.
دیدگاه

با عصبانیت، گلدان را به سمت اتاق پرتاب کرد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.