برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید بندپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عاشق شکلات ١٣٩٩/١١/١٧
|

2 واحد تولیدی حیوانات مثل مرغداری، گاوداری ١٣٩٩/١١/١٤
|

3 پاسخگو بودن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

4 با فرض..... ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

5 تسهیلات خانگی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

6 صندوق فروشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

7 منقضی شده
یا تاریخ گذشته
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

8 بروز شدن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

9 من علاقه دارم که بدانم ..... ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

10 قطار شهری هوایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

11 ددری
١٣٩٨/١٢/١٦
|

12 هر از گاهی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

13 شکاف ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

14 داوطلبان امدادرسانی ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

15 موقتا مهاجرت کردن ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

16 ژل مو ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

17 کادوی ویژه ١٣٩٨/١١/٢٩
|

18 که بر اساس آن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

19 نیک داشتن ١٣٩٨/١١/٢٥
|