برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید بندپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاسخگو بودن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 با فرض..... ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

3 تسهیلات خانگی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

4 صندوق فروشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

5 منقضی شده
یا تاریخ گذشته
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

6 بروز شدن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

7 من علاقه دارم که بدانم ..... ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

8 قطار شهری هوایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

9 ددری
١٣٩٨/١٢/١٦
|

10 هر از گاهی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

11 شکاف ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

12 داوطلبان امدادرسانی ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

13 موقتا مهاجرت کردن ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

14 ژل مو ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

15 کادوی ویژه ١٣٩٨/١١/٢٩
|

16 که بر اساس آن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

17 نیک داشتن ١٣٩٨/١١/٢٥
|