مهیار تفوق

مهیار تفوق Mahyar Tafavogh
ارشد مهندسی انرژی/ مشاوره حوزه مقاله، اختراعات و کسب و کار /ترجمه متون تخصصی مهندسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgrounding١١:١٧ - ١٤٠١/٠٢/١١در روانشناسی: یک تکنیک تربیتی است با تنبیه یا محروم کردن فرزندان و ایجاد محدودیت دسترسی آنها. . . ground parenting - child grounding در معنی جامعتر: ... گزارش
2 | 0
early employee١٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٥کارمندی که در یک کسب و کار تازه تاسیس جهت کسب تجربه و افزایش توانایی ها وارد آن می شود و ریسک رشد استارت آپ را به جان می خرد. ( کسب و کار )گزارش
0 | 0
unprompted١٣:٣٣ - ١٤٠١/٠١/٢٨داوطلبانه و بی ادعا خودجوشگزارش
0 | 0
trace gas١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥به گازهایی با غلظت بسیار کم که عموما در حد ( ppb ) و کمتر می باشند. اغلب به گاز های موجود در هوا بجز اکسیژن، نیتروژن و آرگون ( همچنین بجز بخار آب ) ... گزارش
0 | 1
digestate١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥پسماند های جامد از فرآیند هضم بی هوازی - موادی مشابه کمپست ها با این فرق که کمپست ها از هضم هوازی بدست می آیند.گزارش
0 | 1
diagnostic imaging٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٨تصویر برداری پزشکیگزارش
2 | 1
excipients١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣١در داروسازی: ماده جانبی: موادی که در فرمولاسیون دارو استفاده می شوند ولی خاصیت دارویی ندارند و با اهداف پایداری و غیره استفاده می شوند.گزارش
2 | 1
somatic١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١در پزشکی: somatic and cognitive symptoms of depression علائم روحی - جسمی افسردگی گزارش
2 | 1
crave١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠در پزشکی: Drug craving: وابستگی و اعتیاد به دارو تمایل به خوردن و ویار . From what I observe, I feel less craving or I eat lessگزارش
7 | 1
market reach١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨( در اقتصاد و بازاریابی ) :مخاطب هدف، نفوذ و دسترسی بازار تعداد مشتریان احتمالی که ممکن است تبلیغ شما را ببینند. برای مثال جهت تبلیغ در یک شبکه تلو ... گزارش
5 | 1
orthogonal٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧احسان جان ممنون از نظرت، درسته. . . اصلاح کردمش.گزارش
23 | 1
sabbatical١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٩در دانشگاه: فرصت مطالعاتی ( 1 سال برای هر 7سال کار اساتید ) جهت مطالعه، مسافرت و تحقیق در کار: مرخصی ( 1ماه تا 3 ماه معمولا بدون حقوق ) جهت بهبود شخص ... گزارش
44 | 1
orthogonal١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٥غیر وابسته ، مستقل از هم . These two categories are orthogonal to one another گزارش
25 | 1
grip١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٧grip of tyre میزان چسبندگی لاستیک بر جادهگزارش
12 | 0
consummate١٦:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢١مالی: تکمیل قراردادگزارش
7 | 0
solvency١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢١در حسابداری: توانگری مالیگزارش
12 | 0
consortium١٣:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٠٧در حقوق : تمکین زن و شوهر در برابر مسایل زناشویی loss of consortium: عدم تمکینگزارش
5 | 0
priming١٣:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥Seed Priming: ( در کشاورزی ) پرایمینگ یا پوشش بذر جهت افزایش جوانه زنیگزارش
7 | 0
nanoclay١٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣نانو رسگزارش
2 | 0
immobilization١٠:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣( در کشاورزی ) تبدیل مواد غیر آلی به آلی توسط میکروارگانیسم ها یا گیاهانگزارش
5 | 0
cotton grass٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠١پنبه کتان: Eriophorumگزارش
2 | 0
work up١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٦در شیمی: آماده سازی ماده واکنش داده شده برای آزمون و تحلیلگزارش
14 | 0
fouling١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٣بو یا مزه خیلی بد. . . کثیف کردن بوسیله پساب/آلوده ساختن آلوده گزارش
9 | 0
abiotic٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤در زیست شناسی: عامل غیر زنده تاثیر گذار بر اکوسیستم مانند عوامل محیطی و فیزیکی نور، دما و . . .گزارش
16 | 0
photoheterotroph١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠١در زیست شناسی : نورپروردگی. . بهره گیری از نور بدون جذب co2گزارش
2 | 0
autotrophic١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠١خودپروردگی یا اتوتروفیگزارش
2 | 0
soapstock١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣مخلوط تغلیظ شده بدست آمده از پالایش روغن های خوراکی مانند روغن سویا گزارش
2 | 0
gematrical١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠وابسه به هندسیگزارش
2 | 0
underfoot٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٣مزاحم شدن و جلوی دست پای کسی بودن. . .گزارش
7 | 0
deprotonation١٧:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٠٥دپروتوناسیونگزارش
2 | 2
قرین رحمت٢٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩غریق رحمت:غرق دررحمت خداوند قرین رحمت: همواره درکنار رحمت الهیگزارش
218 | 3
supernate١١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠مایعی که بعد از ته نشین شدن محلول، در بالا قرار میگیرد. .گزارش
7 | 0
bioflocculation١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤لخته سازی بیولوژیکیگزارش
5 | 0
chlorella vulgaris١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ریزجلبک کلرلاگزارش
0 | 0
swede٢١:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٢شلغم زرد:Rutabagaگزارش
12 | 1
jetty١٧:٢٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩بلند اسکله ( به منظور پهلو گیر ی کشتی ها و موجگیری )گزارش
2 | 0
quetient١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢جواب کسر ( در ریاضی )گزارش
2 | 0
cornerstone١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢١سنگ بناگزارش
44 | 0
majdanek١٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٨اردوکار اجباری نازی ها ( قتل گاه بزرگ )گزارش
0 | 0
accretion١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١١accretion disk در نجوم: قرص برافزایشی در سیاه چالهگزارش
16 | 0
genie١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠١/١١غول. . . غول چراغ جادوگزارش
44 | 1
archipelagos١٣:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٢مجمع الجزایرگزارش
2 | 0
cured in place pipe١٢:٤٠ - ١٣٩٧/١١/٢٨لوله های عمل آوری در محل ( cipp )گزارش
0 | 0
lignum vitae٢٠:٥١ - ١٣٩٧/١١/٠٩پاک چوبهگزارش
0 | 0
celerity١٨:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٣٠سرعت انتشار صوت در سیال ( مکانیک سیالات )گزارش
5 | 0
preconceptional٢٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٦پیش داوریگزارش
0 | 0
substudy١٩:١٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٦مطالعه فرعی ( جهت اطلاعات بیشتر )گزارش
7 | 0
substantial derivative١٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦ریاضی: مشتق مادی/مشتق اساسیگزارش
0 | 0
vitro١٣:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٩برون تنی در زیست شناسیگزارش
14 | 0
acquired immune deficiency syndrome١١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٩نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی ( ایدز )گزارش
21 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهsupplementation١٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٩
• The product provided inadequate vitamin and mineral supplementation.
محصول مکمل های ویتامینی و مواد معدنی ناکافی را فراهم کرد.
5 | 1