برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهیار تفوق

ارشد مهندسی انرژی..مشاوره مقاله/ترجمه متون تخصصی مهندسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (در اقتصاد و بازاریابی):مخاطب هدف، نفوذ و دسترسی بازار
تعداد مشتریان احتمالی که ممکن است تبلیغ شما را ببینند.
برای مثال جهت تبلیغ در یک شبکه ت ...
١٤٠٠/٠٣/١٨
|

2 احسان جان ممنون از نظرت، درسته... اصلاح کردمش. ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

3 در دانشگاه: فرصت مطالعاتی (1 سال برای هر 7سال کار اساتید) جهت مطالعه، مسافرت و تحقیق
در کار: مرخصی (1ماه تا 3 ماه معمولا بدون حقوق) جهت بهبود شخصی ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

4 غیر وابسته ، مستقل از هم
.These two categories are orthogonal to one another
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

5 grip of tyre میزان چسبندگی لاستیک بر جاده ١٤٠٠/٠١/١٧
|

6 مالی: تکمیل قرارداد ١٣٩٩/١١/٢١
|

7 در حسابداری: توانگری مالی ١٣٩٩/١١/٢١
|

8 در حقوق : تمکین زن و شوهر در برابر مسایل زناشویی
loss of consortium: عدم تمکین
١٣٩٩/١١/٠٧
|

9 Seed Priming: (در کشاورزی)پرایمینگ یا پوشش بذر جهت افزایش جوانه زنی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

10 نانو رس ١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 (در کشاورزی) تبدیل مواد غیر آلی به آلی توسط میکروارگانیسم ها یا گیاهان ١٣٩٩/١٠/١٣
|

12 پنبه کتان: Eriophorum ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

13 در شیمی: آماده سازی ماده واکنش داده شده برای آزمون و تحلیل ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

14 بو یا مزه خیلی بد...
کثیف کردن بوسیله پساب/آلوده ساختن
آلوده
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

15 در زیست شناسی: عامل غیر زنده تاثیر گذار بر اکوسیستم مانند عوامل محیطی و فیزیکی نور، دما و ... ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

16 در زیست شناسی : نورپروردگی..بهره گیری از نور بدون جذب co2 ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

17 خودپروردگی یا اتوتروفی ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

18 مخلوط تغلیظ شده بدست آمده از پالایش روغن های خوراکی مانند روغن سویا
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

19 وابسه به هندسی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

20 مزاحم شدن و جلوی دست پای کسی بودن... ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

21 دپروتوناسیون ١٣٩٨/١١/٠٥
|

22 غریق رحمت:غرق دررحمت خداوند
قرین رحمت: همواره درکنار رحمت الهی
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

23 مایعی که بعد از ته نشین شدن محلول، در بالا قرار میگیرد.. ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

24 لخته سازی بیولوژیکی ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

25 ریزجلبک کلرلا ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

26 شلغم زرد:Rutabaga ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

27 بلند اسکله(به منظور پهلو گیر ی کشتی ها و موجگیری) ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

28 جواب کسر (در ریاضی) ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

29 سنگ بنا ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

30 اردوکار اجباری نازی ها(قتل گاه بزرگ) ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

31 accretion disk در نجوم: قرص برافزایشی در سیاه چاله ١٣٩٨/٠٢/١١
|

32 غول...غول چراغ جادو ١٣٩٨/٠١/١١
|

33 مجمع الجزایر ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

34 لوله های عمل آوری در محل (cipp) ١٣٩٧/١١/٢٨
|

35 پاک چوبه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

36 سرعت انتشار صوت در سیال (مکانیک سیالات) ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

37 پیش داوری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

38 مطالعه فرعی (جهت اطلاعات بیشتر) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

39 ریاضی: مشتق مادی/مشتق اساسی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

40 برون تنی در زیست شناسی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

41 نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی(ایدز) ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

42 یک سری از دارو ها که مانع عملکرد ویروس های پسگرد مانند سرطان یا ایدز می شود. ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

43 تخلیه کردن، پیاده شدن مسافرین از قطار یا هواپیما، تحویل بار به فرودگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

44 نرم کننده ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

45 عرق انسان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

46 گرمایش یکنواخت ١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

47 حق نشر ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

48 هواژل ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

49 شبه خازن(یک نوع از ابرخازن ها) ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

50 بخش پیرامونی ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 supplementation
• The product provided inadequate vitamin and mineral supplementation.
• محصول مکمل های ویتامینی و مواد معدنی ناکافی را فراهم کرد.
١٣٩٧/٠٩/١٩
|