برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهیار تفوق

ارشد مهندسی انرژی..مشاوره مقاله/ترجمه متون تخصصی مهندسی
09355033799

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در شیمی: آماده سازی ماده واکنش داده شده برای آزمون و تحلیل ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

2 بو یا مزه خیلی بد...
کثیف کردن بوسیله پساب/آلوده ساختن
آلوده
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

3 در زیست شناسی: عامل غیر زنده تاثیر گذار بر اکوسیستم مانند عوامل محیطی و فیزیکی نور، دما و ... ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

4 در زیست شناسی : نورپروردگی..بهره گیری از نور بدون جذب co2 ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

5 خودپروردگی یا اتوتروفی ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

6 مخلوط تغلیظ شده بدست آمده از پالایش روغن های خوراکی مانند روغن سویا
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

7 وابسه به هندسی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

8 مزاحم شدن و جلوی دست پای کسی بودن... ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

9 دپروتوناسیون ١٣٩٨/١١/٠٥
|

10 غریق رحمت:غرق دررحمت خداوند
قرین رحمت: همواره درکنار رحمت الهی
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

11 مایعی که بعد از ته نشین شدن محلول، در بالا قرار میگیرد.. ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

12 لخته سازی بیولوژیکی ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

13 ریزجلبک کلرلا ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

14 شلغم زرد:Rutabaga ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

15 بلند اسکله(به منظور پهلو گیر ی کشتی ها و موجگیری) ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

16 جواب کسر (در ریاضی) ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

17 سنگ بنا ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

18 اردوکار اجباری نازی ها(قتل گاه بزرگ) ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

19 accretion disk در نجوم: قرص برافزایشی در سیاه چاله ١٣٩٨/٠٢/١١
|

20 غول...غول چراغ جادو ١٣٩٨/٠١/١١
|

21 مجمع الجزایر ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

22 لوله های عمل آوری در محل (cipp) ١٣٩٧/١١/٢٨
|

23 پاک چوبه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

24 سرعت انتشار صوت در سیال (مکانیک سیالات) ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

25 پیش داوری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

26 مطالعه فرعی (جهت اطلاعات بیشتر) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

27 ریاضی: مشتق مادی/مشتق اساسی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

28 برون تنی در زیست شناسی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

29 نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی(ایدز) ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

30 یک سری از دارو ها که مانع عملکرد ویروس های پسگرد مانند سرطان یا ایدز می شود. ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

31 تخلیه کردن، پیاده شدن مسافرین از قطار یا هواپیما، تحویل بار به فرودگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

32 نرم کننده ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

33 عرق انسان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

34 گرمایش یکنواخت ١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

35 حق نشر ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

36 هواژل ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

37 شبه خازن(یک نوع از ابرخازن ها) ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

38 بخش پیرامونی ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

39 محیط پیرامون ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

40 انرژی دفع شده/اتلافی ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

41 ریز جلبک ١٣٩٧/٠١/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 supplementation
• The product provided inadequate vitamin and mineral supplementation.
• محصول مکمل های ویتامینی و مواد معدنی ناکافی را فراهم کرد.
١٣٩٧/٠٩/١٩
|