برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرو خرم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 We don't negotiate with terrorists
ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم
( جمله معروف اوباما)
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

2 جلد کتاب ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3
یه buzzer beater داریم توی بسکتبال داریم که ب شوت های ثانیه های پایانی نیمه، کوارتر یا وقت اضافه میگن
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

4 نعوظ هم معنی میده ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 نزدیک امدن ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

6 مطمئنا ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

7 تشویق کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

8 دور ترین ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

9 بی ادبانه هم ب کار می ره همراه با word ١٣٩٩/٠٣/١٨
|