دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٦١
لایک
لایک
٤٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

واژه اختیار در اصل عربی است و معنای آن خودمختاری نیست بلکه خیر و نیک است. افتعال خیر می شود إختِیار که به مرور زمان اختیار حاکم شده بر إختِیار می شو ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

مهدی سان از دو ترکیب مهدی سان متشکل است که اولی عربی و دومی پارسی است. مهدی=امام مهدی ( ع ) /هدایت شده سان=مانند/همانند/هم کفو پس مهدی سان یعنی مانن ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

آقای باقری بنده ترک هستم و اهل تبریز از خود حرف در نیاورید چاووش در ترکی چَویش یا چاوِش=چاوش است.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

آقای جدیری کلمه ای که با رحم و رحیم و رحمت هم خانواده باشد آن مرحم است نه مرهم.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

لطفا به گوگل کروم رفته 14معصوم را جستجو نموده و معنی مجتبی را مناظره فرمائید. مجتبی=برگزیده و مصطفی=برگزیده نمی دونم اینا چرا باهم هممعنی اند؟

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.