برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی غلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام نوعی ماشین جنگی اسرائیل M325 COMCANDCAR
شیطان
جاخالی دادن،تیز وفرز،
١٤٠٠/٠١/١٩
|