منو
محبوبه امیر

محبوبه امیر

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢,٠٩٨
لایک
٢١٤
لایک
دیس‌لایک
٢١
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٥٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٥٦
لایک
لایک
٢١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

مشترک شدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

مهارت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

تارهای دوکی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

عادت صفات و خصوصیات فردی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٧

روی نمودار نشان دادن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
slices of bread
دیدگاه
٤

برش های نان

تاریخ
١ سال پیش
متن
When we were kids, he once rigged a jungle gym of wheels and pulleys.
دیدگاه
٣

وقتی که بچه بودیم با چرخها و قرقره ها چهارچوبی برای بازی کردن و آویزان شدن از آن سرهم بندی کرد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.