دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٥٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٤٦
لایک
لایک
٢٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

سکنی گزیدن، ساکن شدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

کمک کردن Helping out at home

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

شکست خوردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

از زیر کار در می رود

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

سنگ تمام گذاشت

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
When we were kids, he once rigged a jungle gym of wheels and pulleys.
دیدگاه
٣

وقتی که بچه بودیم با چرخها و قرقره ها چهارچوبی برای بازی کردن و آویزان شدن از آن سرهم بندی کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
slices of bread
دیدگاه
٤

برش های نان

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.