دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٩٦
لایک
لایک
٤٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

خیره، مغروق در خود

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

عامل پر خطر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

شاخص توده بدنی

دیدگاه
٩

اوایل قرن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

contribution of work or information Example: Accepting input from as many as people

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.