منو
مهشید آزادروح

مهشید آزادروح

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٣٥٠
لایک
٤٥٩
لایک
دیس‌لایک
١٢٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٢٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٢٤
لایک
لایک
٤٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

محشر، معرکه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

تا مبادا. . . مبادا اینکه. . .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

بچه موش, توله

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

ارتباط یا تاثیر متقابل داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

بر جسته شدن، مورد اهمیت ویژه قرار گرفتن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.