برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر رجایی

دکتر  رجایی دکتر رجایی- جراح و متخصص بیماریهای استخوان ومفاصل
فلوشیپ جراحی های پا

۰۹۳۹۱۳۹۰۴۰۰
www.rajai.co

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از کسی گله کردن، به کسی گیر دادن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

2 داراي دانش كار با كامپيوتر ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

3 جو گیر شدن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 یک برنامه تلویزیونی تبلیغاتی که شبیه برنامه های تلویزیونی است. ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

5 کسب و کاری با عضویت مردم برای انجام کار یا فکر کردن و دادن ایده که معمولاً با پول کم یا بدون پول ، انجام می شود
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

6 شرکتی که نوعی قهوه راتولیدکرده و به بازار عرضه می کند و زنجیره ای بزرگ از کافی شاپ ها را اداره می کند. ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

7 وقتی دانش آموزان عمدا بدون مجوز از مدرسه غیبت کنند. ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

8 استفاده از حقایق دروغین برای به دست آوردن استدلال با استفاده از صداهای غیرقابل تحمل و حرکات دست.
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

9 دوباره انجام دادن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

10 روز بازدید ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

11 منطقه ای در قسمت جنوب غربی فرانسه
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

12 کمک هزینه تحصیلی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

13 Brilliant = درخشان ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

14 غیرجذاب ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

15 نقش گل در معماری ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

16 به تدریج شروع به تجربه یک وضعیت ناخوشایند یا دشوار را بنمایید. ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

17 first stage of applying for graduate students and PhD ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

18 فونتیک صحیح = /aʊə $ aʊr/ ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

19 انواع غیر قابل تجدید انرژی مانند زغال سنگ یا گاز که نمی توانند پس از استفاده جایگزین شوند ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

20 پیام های روی صفحه نمایش یا رایانه ، تلویزیون یا سینما ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

21 طبیعت گرا ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

22 ذره ای بی وزن و نوترال فرضی که برای پیوند دادن به کوارک های اتم ها به وجود آمده است. ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

23 هنر یا تمرین خارج از منزل در مقابل دوست یا رقیب ١٣٩٩/٠١/١٨
|

24 رفته رفته کوچک شدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

25 شخصی که به دلایل سیاسی مهاجرت می کند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

26 مهاجر

١٣٩٩/٠١/١٧
|

27 کسیکه قربانی دیگران شود ١٣٩٩/٠١/١٥
|

28 تو سری خور ١٣٩٩/٠١/١٥
|

29 روابط تجاری ١٣٩٩/٠١/١٣
|

30 /kənˈseptʃuəlaɪz/
(British English also conceptualise)
[transitive, intransitive] (formal)Verb Forms

​to form an idea of something i ...
١٣٩٩/٠١/١٣
|

31 درخت سامرا ١٣٩٩/٠١/١٢
|

32 اقلیت ها ١٣٩٩/٠١/١٠
|

33 افزایش مقدار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

34 بیشتر ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

35 سرزمینی تخیلی از افراد عجیب و غریب و حیوانات در حال گفتگو در یک سری از هفت کتاب کودک (که گاه به آنها به عنوان Chronicles نارنیا گفته می شود) توسط سی ... ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

36 /kəˈmiːliən/
آفتاب پرست ها
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

37 قدرت متقاعد کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 snarl up
• Traffic snarled up on both sides of the road.
• ترافیک در هر دو طرف جاده سنگین است.
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

2 jazzy
• That's a jazzy shirt you've got on!
• عجب پیراهن توی چشمی پوشیدی!
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

3 virtuous
• Being both kind and virtuous, she took loving care of her aging parents as well as others in need.
• او هم مهربان و هم با فضیلت بود، از والدین سالخورده خود و نیز کسانیکه نیاز داشتند باعشق مراقبت میکرد.
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

4 commencement
• Would passengers please put out cigarettes before the commencement of the flight.
• مسافران لطفا قبل از شروع پرواز سیگار را خاموش کنید.
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

5 daub
• Don't daub your paint on like that.
• نقاشی تون رو مثل اون رنگ نکنید.
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

6 transcendent
• She wanted to see for herself the transcendent beauty of the Himalayas.
• او می خواست خودش زیبایی فوق العاده هیمالیا را ببیند.
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

7 mitigation
• His marriage had brought a slight mitigation of the monotony of his existence.
• ازدواجش یک کاهش جزئی در یکنواختی زندگی او ایجاد کرد.
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

8 breach
• Sensitive information became public because of a security breach.
• اطلاعات حساس به دلیل شکاف امنیتی فراگیر شد. (لو رفت)
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

9 adobe
• The floors were bare adobe and the walls painted blue.
• کف اتاق از خشت خام بود و دیوارها آبی رنگ شده بودند.
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 mutualism
• The principles of mutualism is rare in modern architecture, but it can tackle unsexy problems like efficiency and cost.
• اصول هم کاری در معماری مدرن کم است، اما می تواند مشکلات غیرجذابی مانند بهره وری و هزینه را حل کند.
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

11 ruthless
• The captors used ruthless means to extract confessions.
• اسیرکنندگان از روش های بی رحمانه برای گرفتن اعتراف استفاده کردند.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

12 encompass
• Several layers of atmosphere encompass the planet.
• چندین لایه اتمسفر سیاره را در بر می گیرد
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

13 pestilence
• A pestilence swept over the country.
• یک آفت سراسر کشور را فراگرفته بود.
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

14 shrivel
• The leaves started to shrivel up.
• برگ ها شروع به پژمردن کردند. (پژمرده شدند)
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

15 introspection
• Inactivity and introspection left him lethargic and uninterested in anything.
• عدم فعاليت و درون‌گرایی، او را لاغر و بی علاقه کرد.
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

16 caveat
• They agreed to meet weekly with the caveat that either could cancel in case of severe weather.
• آن ها توافق کردند که هر هفته با هم ملاقات داشته باشند با این اخطار که در شرایط بدی آب و هوا جلسات کنسل خواهد شد.
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|