دکتر رجایی

دکتر  رجایی دکتر رجایی - جراح و متخصص بیماریهای استخوان ومفاصل
فلوشیپ جراحی های پا

۰۹۳۹۱۳۹۰۴۰۰
www. rajai. co

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهabstinence١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢١خود داری از انجام فعالیت جنسیگزارش
14 | 0
entrepreneurship١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠/ˌɒntrəprəˈnɜː $ ˌɑːntrəprəˈnɜːr/ کارآفرینگزارش
9 | 1
coininvest١٣:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٢CoinInvest یکی از بزرگترین فروشندگان سکه در اروپا است که از دفتر مرکزی در فرانکفورت ، آلمان سکه های شمش و شمش با حق بیمه پایین را در سراسر انگلیس ، ا ... گزارش
2 | 0
a bone to pick with someone١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢١از کسی گله کردن، به کسی گیر دادنگزارش
2 | 0
computer literate١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٢١دارای دانش کار با کامپیوترگزارش
14 | 0
carry away٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٠جو گیر شدنگزارش
41 | 0
infomercial١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨یک برنامه تلویزیونی تبلیغاتی که شبیه برنامه های تلویزیونی است.گزارش
9 | 1
crowdsourcing١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦کسب و کاری با عضویت مردم برای انجام کار یا فکر کردن و دادن ایده که معمولاً با پول کم یا بدون پول ، انجام می شود گزارش
5 | 0
starbucks٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٥شرکتی که نوعی قهوه راتولیدکرده و به بازار عرضه می کند و زنجیره ای بزرگ از کافی شاپ ها را اداره می کند.گزارش
34 | 0
truency١٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٥وقتی دانش آموزان عمدا بدون مجوز از مدرسه غیبت کنند.گزارش
2 | 0
donsplaining٠٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٥استفاده از حقایق دروغین برای به دست آوردن استدلال با استفاده از صداهای غیرقابل تحمل و حرکات دست. گزارش
5 | 0
rerun٠٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٥دوباره انجام دادنگزارش
2 | 0
open day١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨روز بازدیدگزارش
9 | 1
charente٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨منطقه ای در قسمت جنوب غربی فرانسه گزارش
2 | 0
private contribution١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧کمک هزینه تحصیلیگزارش
2 | 0
lian٠٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧Brilliant = درخشانگزارش
7 | 0
unsexy٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠غیرجذابگزارش
7 | 0
floral motif١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥نقش گل در معماریگزارش
2 | 0
slip in٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤به تدریج شروع به تجربه یک وضعیت ناخوشایند یا دشوار را بنمایید.گزارش
9 | 1
degree application١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢first stage of applying for graduate students and PhDگزارش
12 | 0
our٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠فونتیک صحیح = /aʊə $ aʊr/گزارش
7 | 1
nonrenewable٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨انواع غیر قابل تجدید انرژی مانند زغال سنگ یا گاز که نمی توانند پس از استفاده جایگزین شوندگزارش
7 | 0
on screen١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥پیام های روی صفحه نمایش یا رایانه ، تلویزیون یا سینماگزارش
7 | 1
neotropic١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦طبیعت گراگزارش
2 | 0
gluons١١:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦ذره ای بی وزن و نوترال فرضی که برای پیوند دادن به کوارک های اتم ها به وجود آمده است.گزارش
5 | 0
upsmanship١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٨هنر یا تمرین خارج از منزل در مقابل دوست یا رقیبگزارش
2 | 0
dwindling٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧رفته رفته کوچک شدنگزارش
21 | 0
emigre٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧شخصی که به دلایل سیاسی مهاجرت می کندگزارش
5 | 0
emigre٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٧مهاجر گزارش
5 | 0
scapegoats١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥کسیکه قربانی دیگران شودگزارش
7 | 0
scapegoats١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٥تو سری خورگزارش
5 | 0
trade ties١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٣روابط تجاریگزارش
5 | 0
conceptualize١١:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١٣/kənˈseptʃuəlaɪz/ ( British English also conceptualise ) [transitive, intransitive] ( formal ) Verb Forms ​to form an idea of something in your m ... گزارش
14 | 1
samaras٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢درخت سامراگزارش
2 | 0
minorities١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠اقلیت هاگزارش
23 | 1
ramping up١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٠افزایش مقدارگزارش
12 | 0
fuller١٦:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٥بیشترگزارش
14 | 1
narnia١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٥سرزمینی تخیلی از افراد عجیب و غریب و حیوانات در حال گفتگو در یک سری از هفت کتاب کودک ( که گاه به آنها به عنوان Chronicles نارنیا گفته می شود ) توسط س ... گزارش
14 | 0
chameleons١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠٤/kəˈmiːliən/ آفتاب پرست هاگزارش
14 | 0
persuasiveness٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٣قدرت متقاعد کردنگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهsnarl up١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨
• Traffic snarled up on both sides of the road.
ترافیک در هر دو طرف جاده سنگین است.
2 | 0
jazzy١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٣١
• That's a jazzy shirt you've got on!
عجب پیراهن توی چشمی پوشیدی!
2 | 0
virtuous٠٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨
• Being both kind and virtuous, she took loving care of her aging parents as well as others in need.
او هم مهربان و هم با فضیلت بود، از والدین سالخورده خود و نیز کسانیکه نیاز داشتند باعشق مراقبت میکرد.
5 | 1
commencement٠٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨
• Would passengers please put out cigarettes before the commencement of the flight.
مسافران لطفا قبل از شروع پرواز سیگار را خاموش کنید.
2 | 1
daub١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧
• Don't daub your paint on like that.
نقاشی تون رو مثل اون رنگ نکنید.
2 | 0
transcendent٠٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦
• She wanted to see for herself the transcendent beauty of the Himalayas.
او می خواست خودش زیبایی فوق العاده هیمالیا را ببیند.
5 | 0
mitigation١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٤
• His marriage had brought a slight mitigation of the monotony of his existence.
ازدواجش یک کاهش جزئی در یکنواختی زندگی او ایجاد کرد.
9 | 0
breach١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣
• Sensitive information became public because of a security breach.
اطلاعات حساس به دلیل شکاف امنیتی فراگیر شد. ( لو رفت )
5 | 0
adobe٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠
• The floors were bare adobe and the walls painted blue.
کف اتاق از خشت خام بود و دیوارها آبی رنگ شده بودند.
2 | 0
mutualism٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠
• The principles of mutualism is rare in modern architecture, but it can tackle unsexy problems like efficiency and cost.
اصول هم کاری در معماری مدرن کم است، اما می تواند مشکلات غیرجذابی مانند بهره وری و هزینه را حل کند.
2 | 0
ruthless٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧
• The captors used ruthless means to extract confessions.
اسیرکنندگان از روش های بی رحمانه برای گرفتن اعتراف استفاده کردند.
7 | 0
encompass١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦
• Several layers of atmosphere encompass the planet.
چندین لایه اتمسفر سیاره را در بر می گیرد
14 | 0
pestilence٠٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤
• A pestilence swept over the country.
یک آفت سراسر کشور را فراگرفته بود.
5 | 0
shrivel٠٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤
• The leaves started to shrivel up.
برگ ها شروع به پژمردن کردند. ( پژمرده شدند )
2 | 0
introspection٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣
• Inactivity and introspection left him lethargic and uninterested in anything.
عدم فعالیت و درون گرایی، او را لاغر و بی علاقه کرد.
2 | 0
caveat٠٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨
• They agreed to meet weekly with the caveat that either could cancel in case of severe weather.
آن ها توافق کردند که هر هفته با هم ملاقات داشته باشند با این اخطار که در شرایط بدی آب و هوا جلسات کنسل خواهد شد.
12 | 0