منو
لوسیفر رُز

لوسیفر رُز

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٣٦
لایک
١٣١
لایک
دیس‌لایک
٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,١٠٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٠٩٨
لایک
لایک
١٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

ظرفیت/ ظرفیت ها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

یه خاکی به سرش بریزم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

to lodge a complaint : شکایت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

it was a great moment to do sth: این لحظه جون میداد برای. . . .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

الحق و الانصاف

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.