منو
Lika Katsuki

Lika Katsuki

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢٣٠
رتبه کل
٦,٣١٧
رتبه کل
لایک
٢٥
لایک
دیس‌لایک
١٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦,٢٤١
لایک
لایک
٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
It's not fair that he can go and I have to stay here.
دیدگاه
٥

این منصفانه نیست ک او بتواند برود و من باید اینجا بمانم

تاریخ
١ سال پیش
متن
He was sad for months after her death.
دیدگاه
٤

او ماها ها پس از مرگ او ناراحت بود

تاریخ
١ سال پیش
متن
It was a sad day for everyone.
دیدگاه
٢

آن روز برای همه بسیار غم انگیز بود

تاریخ
١ سال پیش
متن
You're very happy this morning! Did you get some good news?
دیدگاه
٢

امروز صبح خیلی خوشحالی خبر های خوب تازه گرفتی؟

تاریخ
١ سال پیش
متن
I hope you have a nice time at your sister's.
دیدگاه
١

امیدوارم روز خوبی در کنار خواهرت داشته باشی

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.