برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلا دباغ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 religious institutions = اماکن مذهبی ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

2 لحظه آخری ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

3 لباس طرح دار، پارچه طرح دار ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|