برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارتخشیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودروی تندر L90 ، نام این خودرو در این شکل که هست بی معناست جز این که به شکل Leo آن را ببینید و بخوانید تندر همان پراید است که تصویر آن را از پهنا ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

2 یک روش غیرمعمول در ساختن اسم خاص که می گویند کمونیست های شوروی انجام دادند وارونه ساختن یک اسم خاص بود. از روی این الگو، شرکت کونیکا در ایران تبدیل ب ... ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

3 به نظر می آید که معنا و مصداقی که واژه ی کولی در اروپا دارد با اینجا اشتباه شده است چون اطلاعات جوراجوری را بدون سنجش تخصصی درهم مخلوط ساخته اند. در ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

4 بانک ایران زمین، از روی الگوی فارسی برای ترجمه ی نام کشور آلمان (دوئیچلاند) واژه ی برابر آن �آلمان زمین� را گذاشتیم و از نگاهی دیگر به دلیل همسانی نا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

5 جالب است بدانید نام شرکت اپل (سیب) و نشان آن (سیب گاز زده) را ما گذاشتیم. سرمایه نخستی شرکت از ایران تأمین شد و ابتدائا احتمالا شاخه ای از شرکت مایکر ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

6 شبکه نمایش فیلم آپارات، این نام بوسیله ما دونفر نامگذاری شد. که از جمله گرته برداری های استعاری است یا گزینش لغوی استعا ری (متافور) است مانند سگک شلو ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

7 بانک پارسیان و پاسارگاد و بیمه های وابسته به آنها. نام پارسیان و بازارگاه را برای نخستین بار در کتاب شاهرخ مسکوب دیدم. همنهشت دو حرف �پ� و �گ� در کنا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

8 �شامپو اوه� این نام را در سال ۸۲ گذاشتیم از فرهنگ عمید که نام مستعاری بود به معنای او، و همچنین صوت خستگی و بیزاری است. مانند شرکت من، شامپوی او، موا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

9 بانک شهر، این نام یکسره از روی نام انگلیس اش ترجمه و برگردان شده است. می دانید که در امریکا بانکی به همین نام �سیتی بانک� یا با تمرین تلفظ امریکایی ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

10 بانک دی، از روی بیت شعری از خیام گرفته شد. از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن. و همچنین در انگلیسی به معنای روز است که به لحاظ بار معنایی به روز بودن و تب ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

11 بانک سامان از روی بیت شعری از حافظ گرفته شد. کارم ز چرخ دور به سامان نمی رسد/ خون شد دلم ز درد و به درمان نمی رسد. سامان بخاطر شباهت با زامان بود و س ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

12 سرمایه، ما نام بانک سرمایه را از روی نام کتاب مارکس �داس کاپیتال� به معنای سرمایه ساختیم. و بدنبال آن بیمه ی سرمایه که وابسته به بانک است. ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

13 توبا نام خانمی بود در شهر ما که حمام زنانه ای را راه می برد. امروزه جای آنرا مجتمعی مسکونی گرفته است که طبقات آن مانند سقفهای تیرچوبی روستایی، تلپ تل ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

14 این لغت شگفت انگیز دارای ساختی ایرانی عربی ترکی و مغولی است. هیون در فارسی و عربی به اسب و شتر بزرگ می گویند و شباهت چارپایی به ماشین دارد. هیون شای ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|