دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٥٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٢
لایک
لایک
٧٥٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٢
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٣٦٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

ابیض

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

بو

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

جمال

دیدگاه
٠

دماغ

دیدگاه
٠

یک شب ماه مه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.