برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیمیا صادقزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 roof ١٣٩٧/١١/٢١
|

2 با ارزش ، کمیاب ، خاص ، طلا ، نادر ، چیزی که به این راحتی پیدا نمیشه و خلاثه کیمیا یعنی زندگی یعنی چیزی که اومده زندگی را پر از شادی کنه ♥♥♥ :-) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

3 پر از شادی .... بسیار خندان ... مهربان ١٣٩٧/١٠/١٨
|

4 ستوده شده .....تحسین شده .... بلندبالا ١٣٩٧/١٠/١٨
|

5 روشنایی ١٣٩٧/١٠/١٨
|